UAB „Naftrus“ prekiauja bei gali pristatyti šiuos, Europos Sąjungos standartus atitinkančius, naftos produktus:

  • Bešvinį automobilinį 95, 98 markės benziną;
  • Dyzeliną;
  • Dyzelinį krosnių kurą(žymėtą);
  • Dyzeliną žemės ūkiui(žymėtą);
  • Dyzeliną laivų atsargoms(žymėtą).

Įmonė turi daugiau nei penkioliką benzinvežių, kurie atitinka ES reikalavimus pavojingiems kroviniams vežti. Autocisternos turi metrologiškai patikrintus skaitiklius, talpos kalibruotos ir metrologiškai patikrintos. Mažiausias pristatomas kiekis – 500 litrų. Naftos produktai gali būti iškraunami į požemines ir antžemines talpyklas. Pageidaujant klientui autocisternos gali būti plombuojamos. Pristatymą garantuojame į bet kurią Lietuvos vietą per 24h. nuo užsakymo momento.

2017m. sausio 1 d. UAB „Naftrus“ ir UAB „Neste Lietuva“ tapo partnerės. Uždaroji akcinė bendrovė „Neste Lietuva“ atstovauja Suomijos korporacijai NESTE. Įmonės veikla apima naftos ir atsinaujinančių energijos šaltinių perdirbimą, didžiausią dėmesį skiriant aukštos kokybės degalų gamybai. Korporacija yra dyzelino gamybos iš atsinaujinančių šaltinių lyderė. Bendradarbiavimas su šia įmone užtikrina, jog mūsų tiekiamas kuras yra pačios aukščiausios kokybės.